عملیات نظامی گروه‌های فلسطینی برای بیرون راندن داعش از اردوگاه یرموک

تعدادی از گروه‌های فلسطینی عملیات نظامی برای بازپس‌گیری اردوگاه آوارگان فلسطینی (یرموک) در جنوب دمشق که به اشغال عناصر داعش درآمده است، آغاز کرده‌اند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی