مدیر جهاد کشاورزی شهرضا خبر داد:

کاهش ۵۰ درصدی کشت گندم و جو/ بیمه شدن بیش از ۳ هزار هکتار از محصولات کشت شده گندم و جو در شهرضا

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: بیش از ۳ هزار هکتار از محصولات کشت شده گندم و جو در شهرضا بیمه شده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی