مدیر آموزش‌وپرورش شهرضا:

تأمین نیرو در آموزشگاه‌های آزاد شهرضا براساس صرفه اقتصادی است

مدیر اداره آموزش‌وپرورش شهرضا گفت: آموزشگاه‌های آزاد نیروهایی را می‌گیرند که صرفه اقتصادی داشته باشد هر سال نرخی برای آنها تعیین می‌شود اما براساس آن عمل نمی‌کنند.

رئیس بیمه تأمین اجتماعی شهرضا:

کارفرماها نسبت به بیمه کارگران خود در شهرضا پیش‌قدم شوند

رئیس اداره بیمه تأمین اجتماعی شهرضا با بیان اینکه کارفرماها باید برای بیمه کارگران خود پیش‌قدم شوند، گفت: واحدهای نظارتی تمهیداتی انجام دهند تا کارفرما نسبت به بیمه کارگران خود اقدام کند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان شهرضا:

بانوان شاغل شهرضا باید قانون‌مند بیمه شوند

رئیس شورای اسلامی شهرستان شهرضا گفت: در یکسال گذشته برای بیمه بانوان شاغل در شهرستان اقدامی انجام نشده است و یکی از مطالبات بانوان شاغل شهرستان بیمه است.

رئیس اداره کار شهرضا:

مدارس غیرانتفاعی شهرضا باید نیروهای خود را بیمه کنند

رئیس اداره کار شهرضا گفت: در مدارس غیرانتفاعی از مربیان برای عدم شکایت سفته و چک اخذ می‌کنند و جای سئوال است اگر درآمد ندارند چرا مربی استخدام می‌کنند.

آخرین اخبار