رئیس بیمه سلامت شهرضا:

افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه همگانی سلامت قرار می‌گیرند/ ۲۴ هزار شهرضایی در طرح بیمه سلامت ثبت‌نام کردند

رئیس اداره بیمه سلامت شهرضا گفت: در سال ۹۴، تحت پوشش قراردادن افراد فاقد بیمه در قالب بیمه همگانی سلامت مهمترین برنامه این اداره است.

آخرین اخبار