شهردار شهرضا مطرح کرد

کاهش۷۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی به سبب افزایش نرخ بیمه/ ایجاد موزه شهرضا در کارخانه تاریخی نوین

شهردار شهرضا گفت: افزایش نرخ بیمه سبب شد ۷۰ درصد تقاضاهای صدور پروانه ساختمانی از سوی مالکان کاهش یابد که با توجه به اعتراضات انجام شده و پیگیری‌های نمایندگان مردم در مجلس‌ با تغییراتی همراه بوده است.

آخرین اخبار