بخشدار مرکزی شهرضا خبر داد

بیش از ۲ هزار خانوار تحت پوشش بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان هستند

بخشدار مرکزی شهرضا گفت: از آغاز تأسیس صندوق تاکنون ۲۱۹۳ خانوار در شهرستان شهرضا تحت پوشش بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان قرار گرفته‌اند.

آخرین اخبار