بخشدار مرکزی شهرضا خبر داد

بیش از ۲ هزار خانوار تحت پوشش بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان هستند

بخشدار مرکزی شهرضا گفت: از آغاز تأسیس صندوق تاکنون ۲۱۹۳ خانوار در شهرستان شهرضا تحت پوشش بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان قرار گرفته‌اند.

کارشناس صندوق بیمه اصفهان:

سقف سنی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برداشته شد

کارشناس صندوق بیمه کشاورزان، عشایر و روستائیان اصفهان گفت: تاکنون سقف سنی برای بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مردان ۱۸ تا ۵۵ سال و برای زنان ۱۸ تا ۵۰ سال بوده که با مصوبه مجلس سقف سنی برداشته شد و روستاییان و عشایر با بیش از ۱۸ سال سن می‌توانند عضو این صندوق شوند.

آخرین اخبار