آغاز ثبت نام بیمه رایگان سلامت

این مقام مسوول در سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: «در صورتی که در مراحل بررسی فرم ثبت نام اولیه مشخص شود فرد متقاضی دارای پوشش بیمه ای سایر سازمان ها است، ثبت نام نامبرده لغو خواهد شد. »
آغاز ثبت نام بیمه رایگان سلامت

انصراف دهندگان از دریافت یارانه رایگان بیمه می شوند

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت گفت: افرادی که از دریافت یارانه انصراف دهند و فاقد بیمه باشند بطور رایگان از سوی این سازمان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

آخرین اخبار