رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرضا:

۴۰ هزار نفر درشهرضا حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت می کنند / دریافت ماهانه ۷۰ ملیارد ریال از این افراد

رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرضا گفت: به طوری که در حال حاضر از جمعیت ۱۸۰ هزار نفری شهرستان، ۱۰۰ هزار نفر تحت بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

کارگران ساختمانی رکورددار تلفات حوادث کار

پس از انتشار آمار حوادث ناشی کار باز هم کارگران ساختمانی سرلیست تلفات حوادث کار هستند که از کل تلفات، ۳۳۳ تن از جان باختگان سهم کارگران ساختمانی بوده است.

رئیس بیمه تامین اجتماعی شهرضا:

۱۰۰ درصد بخشودگی بدهکاران بیمه تامین اجتماعی تا تاریخ ۱۹ دی ماه

رئیس شعبه تامین اجتماعی شهرضا گفت: ۱۰۰ درصد بخشودگی برای بدهکاران بیمه به سازمان تامین اجتماعی تنها تا تاریخ ۱۹ دی ماه امسال فرصت باقی است.

آخرین اخبار