سرپرست بهداشت شهرضا:

۸۸ نفر بیمار دیالیزی در شهرضا زندگی می‌کنند

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: ۸۸ نفر بیمار دیالیزی در شهرضا وجود دارد که روزانه دیالیز می‌شوند.

آخرین اخبار