تصاویر | جلسه ستاد مدیریت و مبارزه با بیماری کرونا

شهرضا نیوز-جلسه شهرستانی ستاد مدیریت و مبارزه با بیماری کرونا با موضوع بررسی طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها متناسب با وضعیت و روند بیماری کرونا در فرمانداری شهرضا برگزار شد.

تصاویر | جلسه ستاد مدیریت و مبارزه با بیماری کرونا

شهرضا نیوز-جلسه ستاد مدیریت و مبارزه با بیماری کرونا در سالن اجتماعات فرمانداری و با حضور مسئولین مربوطه با رعایت اصول بهداشتی برگزار شد.

تصاویر| جلسه ستاد مدیریت و مبارزه با بیماری کرونا در شهرستان شهرضا

جلسه ستاد مدیریت و مبارزه با بیماری کرونا شهرستان شهرضا با حضور مسئولین در فرمانداری برگزار شد

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا مطرح کرد

ضرورت آموزش برای پیشگیری از بیماری کرونا

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: باید از طریق رسانه‌ها نحوه پیشگیری و مراقبت ویروس کرونا را آموزش داده شود زیرا این بیماری از راه تنفس انتقال می‌یابد.

آخرین اخبار