تصویری باورنکردنی از قهرمان پرورش اندام ایران پس از بیماری

بیت الله عباسپور قهرمان پرورش اندام ایران این روزها در بستر بیماری است.

آخرین اخبار