روشی عجیب برای درمان بدکاران +تصاویر

در این روش بعد از کشیدن ستاره داوود، درمان افرادی که به بیماری همجنس بازی مبتلا هستند، آغاز می شود.

آخرین اخبار