سرپرست مرکز بهداشت شهرضا مطرح کرد

توصیه های بهداشتی در دستور کار مرکز بهداشت شهرضا در ماه رمضان

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: باتوجه به گرم شدن هوا و قرار گرفتن ماه مبارک رمضان در فصل تابستان احتمال شیوع بیماری‌های منتقله از آب و غذا، توصیه‌های بهداشتی در دستور کار مرکز بهداشت شهرضا قرار گرفت.

آخرین اخبار