سرپرست مرکز بهداشت شهرضا مطرح کرد:

سرطان دومین عامل مرگ و میر در استان اصفهان

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: سرطان در مقام دوم بعد از بیماری های قلبی و عروقی در استان جای گرفته است.

آخرین اخبار