معاون بهداشتی شبکه بهداشت شهرضا:

بیماری قلبی نخستین عامل کشنده در زنان است

بیماری قلبی اولین عامل کشنده در زنان است که سبب یک مرگ از هر ۳ مرگ می شود و بطور تکان دهنده‌ای، حدود یک مرگ در هر دقیقه می شود.

رئیس بیمارستان های شهرضا:

بیماری های قلبی و عروقی نخستین عامل مرگ و میر ایرانیان است

رئیس بیمارستان های شهرضا گفت: آستانه تحریک پذیری مردم در چند سال اخیر به دلیل استرس های روزانه کاهش پیدا کرده است و این یکی از دلایل سکته های قلبی است.

رئیس ثبت‌احوال شهرضا خبرداد:

بیماری های قلبی عروقی عامل فوت ۳۸درصد مردم شهرضا/۱۵۳۴۸۱ نفر جمعیت شهرضا

رئیس ثبت‌احوال شهرضا گفت: در سال ۹۲ از تعداد ۸۲۸ واقعه فوت ثبت شده، علت۳۲۱ مورد فوت بیماری قلبی عروقی بوده است.

آخرین اخبار