آمار بالای مرگ و میرهای جهانی با نوشیدنی های بسیار شیرین

طبق یک مطالعه جدید نوشیدنی های بسیار شیرین و حاوی قند سالانه ۱۸۴ هزار نفر در جهان را قربانی خود می کنند.

پیشگیری از سکته با یک معجزه طبیعی

مطالعاتی که توسط محققین انجام شده است نشان می‌دهد امگا ـ ۳ در بیماری‌های قلبی عروقی و مغز مفید است.

آخرین اخبار