رابطه بروز بیماری‌های عفونی در کودکان با تحصیلات مادران

یک متخصص تغذیه گفت: بین مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و میزان ابتلا به بیماری‌های عفونی کودکان زیر ۲ سال رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین تحصیلات مادر و میزان ابتلا به بیماری‌های عفونی هم با هم رابطه معنی داری وجود دارد.

آخرین اخبار