رئیس دامپزشکی شهرضا:

۴ هزار قطعه طیور روستایی تحت پوشش واکسیناسیون «نیوکاسل» قرار گرفتند

رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا گفت: بیش از ۴ هزار قطعه طیور بومی روستایی علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند.

آخرین اخبار