عیادت دو مجری مشهور از یک مجری+عکس

محمد سلیمی و محمد سلوکی به عیادت ناصر خیرخواه مجری با تجربه تلویزیون رفتند. وی مدتی است که به دلیل بیماری در خانه بستری است.

آخرین اخبار