سرپرست مرکز بهداشت شهرضا:

تغذیه با شیر مادر برای مادران شاغل در ادارات شهرضا فراهم شود

سرپرست مرکز بهداشت و درمان شهرضا گفت: به دلیل اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر ضرورت دارد در ادارات شهرستان اتاق شیر برای بانوان شاغل در ادارات دیده شود تا نوزادان با شیر مادر تغذیه شوند.

رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

ضرورت غربالگری مالاریا در رانندگان برون شهری شهرضا

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: با توجه بر تردد رانندگان ماشین‌های سنگین به شهرهای جنوبی کشور ضرورت دارد در شناسایی بیماری مالاریا غربالگری شوند.

آخرین اخبار