معاون بهداشتی شهرضا مطرح کرد

بیماری های قلبی و عروقی، اولین علت مرگ و میر در شهرضا

معاون امور بهداشتی شبکه بهداشت شهرضا گفت: بیماری های قلبی و عروقی اولین علت مرگ و میر در شهرستان شهرضا است.

آخرین اخبار