معاون بهداشتی شهرضا مطرح کرد

بیماری های قلبی و عروقی، اولین علت مرگ و میر در شهرضا

معاون امور بهداشتی شبکه بهداشت شهرضا گفت: بیماری های قلبی و عروقی اولین علت مرگ و میر در شهرستان شهرضا است.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت شهرضا:

بیماری قلبی نخستین عامل کشنده در زنان است

بیماری قلبی اولین عامل کشنده در زنان است که سبب یک مرگ از هر ۳ مرگ می شود و بطور تکان دهنده‌ای، حدود یک مرگ در هر دقیقه می شود.

آخرین اخبار