مراقب این بیماری بعد ماه رمضان باشید

در ماه مبارک رمضان به علت اینکه افراد برای رفع تشنگی از نمک کمتر استفاده می‌کنند به همین دلیل فشار‌خون آنها کاهش پیدا می‌کند.

آخرین اخبار