بیماران صرعی امیدوار به درمان شدند

محققان مرکز West Michigan آمریکا موفق به ساخت ایمپلنتی شده اند که شدیدترین نوع بیماری صرع را درمان می کند.

آخرین اخبار