معاون شبکه بهداشت شهرضا خبر داد

بیماری سل همچنان زنگ خطری برای سلامت جامعه/ابتلا یک سوم جمعیت جهان به سل

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: سل به عنوان یک بیماری عفونی واگیر دار با روند رو به افزایش طی چند سال اخیر در شهرستان شهرضا داشته زنگ خطر برای سلامت جامعه را به صدا در آرورده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی