پذیرش بیماران کشورهای همسایه در ایران

مدیرعامل مجتمع دارویی درمانی هلال ایران گفت: با توجه به ظرفیت‌های مجتمع دارویی درمانی هلال ایران، آمادگی پذیرش بیماران کشورهای همسایه وجود دارد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی