رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا:

بیمارستان امیرالمومنین شهرضا به یک بیمارستان فوق تخصصی تبدیل می‌شود/ عدم وجود زیرمیزی در بخش پزشکان متخصص شهرضا

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: بیمارستان امیرالمومنین شهرضا به یک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی با بالاترین تجهیزات در قطب جنوب استان تبدیل می‌شویم.

آخرین اخبار

تقویم شمسی