بیمارستان حاشیه تخریب شد

سیدجواد رضویان بازیگر مجموعه طنز «درحاشیه» از تخریب دکور بیمارستان «حاشیه» خبر داد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی