جنین ۵۰ ساله در بدن یک پیرزن!

پزشکان یک جنین ۵۰ ساله را درون شکم زنی حدوداً ۹۲ ساله پیدا کردند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی