تحمیل اضافه کار به پرستاران تا ۲۵۰ ساعت/ بزرگترین تخلف در بیمارستانهای دولتی

دبیرکل خانه پرستار با عنوان این مطلب که مشکلات جامعه پرستاری همچنان باقی است، از وجود تبعیض در پرداختها و نحوه برخورد با پرستاران به شدت انتقاد کرد و گفت: مسئولان امر فقط در حرف اعتقاد دارند که پرستاران موتور متحرکه بیمارستانها هستند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی