اولین مرحله ما به التفاوت ارز دارو به وزارت بهداشت پرداخت شد

حسن طریقت منفرد درباره اختصاص ما به التفاوت ارز دارویی و کاهش قیمت دارو برای بیماران گفت: خوشبختانه اولین مرحله از اعتبار ۲۲۰۰ میلیارد تومانی مصوب مجلس برای جبران نرخ ارز مبادلاتی برای دارو این ماه به وزارت بهداشت پرداخت شد. وی گفت: تخصیص این اعتبار به صورت ماهانه ادامه دارد و با استفاده از این […]

آخرین اخبار

تقویم شمسی