سامانه جدید تاکسی بی‌سیم، ایجاد رقابت یا رکود بازار تاکسیرانی شهرضا

رؤسای ادارات و تاکسیرانان شهرضا، نظرات متفاوتی نسبت به ایجاد سامانه جدید تاکسی بی‌سیم در شهرضا دارند و همین تفاوت نظرات، لزوم ورود شورای ترافیک در این مقوله را نشان می‌دهد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی