یک مقام پاکستانی مدعی شد

موافقت تهران با تمدید ۲ ساله مهلت پاکستان برای واردات گاز ایران

یک مقام پاکستانی مدعی شد ایران مهلت پاکستان برای واردات گاز از این کشور را تا ۲ سال تمدید کرده و در این مدت جریمه ای از اسلام آباد دریافت نخواهد کرد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی