عکس/ اسکورت مازراتی با پورشه در تهران

شاید شبکه های مجازی عاملی باشد برای به تصویر کشیدن بیداد تجمل گرایی و افزایش نفوذ سرمایه داری در کشور که عکس زیر نمونه ای از آن است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی