در آستانه محرم؛

شهرضا با آئین سیاه‌پوشان حسینی به استقبال محرم رفت

همزمان با شب نخست محرم‌الحرام، نخستین آئین سیاه پوشان حسینی توسط هیئت سینه زن شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی