رهبر اعراب فلسطین اشغالی: داعش ساخته آمریکا و شین‌بت است

رهبر اعراب ساکن فلسطین اشغالی در سخنانی آمریکا و دستگاه جاسوسی داخلی رژیم صهیونیستی را عامل ایجاد گروهک تکفیری داعش دانست.

آخرین اخبار

تقویم شمسی