مونیز:

تخفیف تحریم‌ها ۶ ماه بعد از توافق جامع/ کاخ سفید: قاطعانه می‌گوییم، تحریم‌ها به هیچ وجه یکجا برداشته نمی‌شود

ایران خطوط قرمز خود را مشخص کرده و دولت و ملت ایران بر پایداری در این مسیر استوار و همدل هستند. اما این غربی هاباید زیاده خواهی های خود را کنار گذارند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی