مذاکرات سخت ژنو و قورباغه هفت تیر کش فرانسوی

ما آن‌قدر ساده نیستیم که تصور کنیم فرانسوی‌ها به ‌تنهایی واجد قدرتی بودند که بتواند مذاکرات را با شکست روبرو کند. فرانسوی‌ها برای جلوگیری از فروپاشی تحریم‌ها نیابتاً و در یک توافق پشت پرده از جانب دولت آمریکا وارد عمل شدند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی