سخنگوی دولت فرانسه به بیانات رهبری واکنش نشان داد

دولت فرانسه نسبت به انتقادهای مقام معظم رهبری در مورد سرسپردگی فرانسه به صهیونیست ها واکنش نشان داد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی