رسوایی بی بی سی با انتشار مصاحبه جعلی

شبکه بی بی سی تنها دو ساعت پس از قرار گرفتن فیلم اصلی مصاحبه با یک پزشک انگلیسی درباره حمله شیمیایی به غوطه شرقی در حومه دمشق، از سایت یوتیوب خواست این فیلم را حذف کند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی