هیولایی به نام بوگاتی شیرون + تصاویر

در تاریخ صنعت اتومبیل سازی روزهایی وجود دارد که گام های بسیار مهم و اساسی برداشته شده است. اگر بگوییم امروز یکی از آن روزها است بیراهه نگفتیم.

آخرین اخبار

تقویم شمسی