زمینی که رهبرانقلاب سندش را به نام مردم زد

هبر انقلاب در ماجرای این زمین وارد موضوع شدند و بر اساس مبانی فقهی، دستور ساخت گردشگاه تفریحی برای استفاده‌ی عموم مردم از آن را صادر فرمودند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی