نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت:

بنزین تولید داخل سرطان‌زا نیست

سخنگوی دولت در خصوص برخی اخبار درباره سرطان‌زا بودن بنزین داخلی گفت: دولت سرطان‌زا بودن بنزین تولید داخل را نفی می‌کند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی