سکوت محض در برابر ظلم آشکار؛

خفقان رسانه های هوچی گر در برابر رسوایی بزرگ بورسیه های مظلوم

شیوه بزن در رو رسانه ایی شگرد رسانه های جوسازی است که با علم کردن موضوعی فرعی و تبدیل آن به مسئله اصلی کشور سعی در انحراف افکار عمومی را دارند.

بزودی وزیر علوم جهت ادای توضیحات در مجلس حضور می یابد

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت:بزودی با حضور وزیر علوم جلسه فوق العاده کمیسیون آموزش مجلس در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد.

نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت:

بنزین تولید داخل سرطان‌زا نیست

سخنگوی دولت در خصوص برخی اخبار درباره سرطان‌زا بودن بنزین داخلی گفت: دولت سرطان‌زا بودن بنزین تولید داخل را نفی می‌کند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی