معلمان هم تراز اساتید دانشگاه قرارگیرند

وزیر سابق آموزش‌وپرورش گفت: اگر می خواهیم آموزش پرورش به کیفیت دست یابد شود و به پیشرفت این مملکت کمک کنند، باید معلمان در زمره اساتید دانشگاهی قرار گیرند

آخرین اخبار

تقویم شمسی