نماینده مردم شهرضا در مجلس:

بودجه ورزش در سال ۹۳ ارتقا می‌یابد

نماینده مردم شهرضا در مجلس گفت: در قانون بودجه سال ۹۳ در بخش ورزش و جوانان وضعیت ادارات ورزش و فدراسیون ها در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ بهتر خواهد شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی