احتمال لغو میزبانی روسیه و قطر در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲

مطابق اسناد موجود در رابطه با غیرعادی بودن مراتب کسب امتیاز، سنای آمریکا طرح لغو امتیاز میزبانی دو جام جهانی یادشده فوتبال را بررسی می‌کند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی