اندر کرامات اردوهای جهادی؛

روستاهایی فقط برای جمع‌آوری رأی

ما در طول عمرمان نه استاندار و فرماندار که حتی بخشدار هم ندیده‌ایم و تنها ایام انتخابات، بالگردی می‌آید که رأی ما را جمع کند.

آخرین اخبار