عامل انتحاری مسجد امام علی(ع) در قطیف + تصاویر(۱۸+)

برادر روحانی سرشناس عربستانی عامل انتحاری مسجد شیعیان در منطقه القدیح را یک سعودی معرفی کرد.

آخرین اخبار